Våre tjenester

Våre varemerkeeksperter har lang erfaring med registrering av varemerker både i Norge og i utlandet. Vi kjenner til samtlige fallgruver, og vet hva som trengs for å gi deres rettigheter et så bredt vern som mulig, slik at du kan være trygg på at dine immaterielle rettigheter ivaretas på beste måte.

Ønsker dere bistand for å registrere deres varemerke? Ta kontakt med oss  på telefon: 21 00 90 00 eller på e-post: tm@oslopatent.no for å få et tilbud på våre tjenester.

I tillegg til at vi bistår med utforming og innlevering av varemekesøknader i Norge og internasjonalt, omfatter våre tjenester blant annet:

Utarbeidelse av IP-strategi

For at våre klienter skal kunne oppnå størst mulig verdiskapning er vi opptatt av å utarbeide en optimal IP-strategi. I samarbeid vil vi kontinuerlig finslipe denne strategien i takt med markedets utvikling.

Forundersøkelse

Vi har kompetansen og verktøyene til å gjennomføre forundersøkelser i forbindelse med vurderingen av hvorvidt et varemerke er registrerbart eller ikke. Forundersøkelser kan gjennomføres både i nasjonale og internasjonale databaser, noe som gjør at vi kan tilby sterk rådgivning forut for innlevering av varemerkesøknader, noe som igjen vil være lønnsomt for ditt selskap.

Utforming av vare- og tjenestefortegnelse

Det er helt avgjørende at beskyttelsen dere søker å oppnå faktisk stemmer med det dere trenger. En god vare- og tjenestefortegnelse er derfor alfa og omega for den verdien varemerkene deres representerer. Vi har lang erfaring med utforming av varefortegnelser innen alle bransjer, og bistår med å skreddersy en så god vare- og tjenestefortegnelse som mulig. Vi gjør jobben, slik at dere slipper.

Håndhevelse av varemerkerettigheter

Har dere først oppnådd varemerkebeskyttelse, er det avgjørende at disse håndheves. Våre dyktige medarbeidere har lang erfaring med å bistå i alle tvister og konflikter knyttet til rettighetsavklaring, både mellom parter og ovenfor forvaltningen. Våre advokater kan bistå i klageprosesser ovenfor Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR), Næringslivets Konkurranseutvalg og i domstolene. Vi har også lang erfaring med å bistå rettighetshavere i saker om import av piratkopierte varer som utgjør krenkelse av deres rettigheter. Vi bistår også i forbindelse med lisensiering og salg av varemerker.

Porteføljeforvaltning

Vi har kunnskap, erfaring og verktøy som gjør at deres rettigheter forvaltes på en best mulig måte. Ved å samle deres registrerte rettigheter hos oss, følger vi opp frister, og tar hånd om alt knyttet til rettighetene. Dette gjør vi for at dere skal slippe jobben selv. På den måten kan dere være trygge på at deres rettigheter bevares og holdes ved like på en skreddersydd måte tilpasset deres behov.