Gode grunner til å registrere et varemerke

Et registrert varemerke innebærer mange fordeler. Her er ti av dem:

  • En registrering gir dere en enerett til bruk av kjennetegnet for de varer og tjenester som registreringen dekker
  • En registrering gir dere en enkelt dokumenterbar rett til kjennetegnet (registreringsbevis)
  • Et registrert varemerke er en relativt billig «forsikring», sammenlignet med de kostnader som påløper ved å skulle fremskaffe dokumentasjon for å bevise en innarbeidet rett
  • Et registrert varemerke kan selges og /eller lisensieres ut
  • En registrering gir dere anledning til å bruke registreringssymbolet ® (registreringssymbolet er alminnelig anerkjent, og signaliserer på en tydelig måte deres rett til varemerket)
  • Et registrert varemerke (eller en løpende søknad) kan benyttes som grunnlag for varemerkesøknader i utlandet.
  • En registrering gjelder i hele landet, mens en innarbeidet rett kun gjelder innenfor det området der merket er benyttet.
  • En registrert rettighet er allment tilgjengelig i Patentstyrets register, og forhåndsundersøkelser som andre foretar vil avdekke deres rettigheter.
  • Patentstyret vil på eget initiativ nekte søknader de finner å være i konflikt med deres rettighet.
  • Tatt i betraktning den granskning Patentstyret foretar forut for godkjennelse, gir en varemerkeregistrering en høy grad av sikkerhet for at deres bruk ikke vil krenke andres rettigheter.

Ønsker dere bistand for å registrere deres varemerke? Ta kontakt med oss  på telefon: 21 00 90 00 eller på e-post: tm@oslopatent.no for å få et tilbud på våre tjenester.