Varemerke

Et varemerke er en bedrifts ansikt utad, og det kjennetegn som skiller deres varer og tjenester fra deres konkurrenters varer og tjenester. Varemerket representerer deres identitet i markedet, og kan øke konkurransefortrinnet deres, og bedre muligheter til å tjene penger på de varer og tjenester dere tilbyr. Et selskap kan derfor ha mange forskjellige varemerker.

Et varemerke kan for eksempel bestå av et ord, figurer, tall, bokstaver, slagord, eller en kombinasjon av disse, i tillegg til en vares form eller emballasje m.v. Også lyder og dufter kan registreres som varemerke.

En eksklusiv rett til å benytte et varemerke oppnås enten ved registrering hos Patentstyret eller ved innarbeidelse. I prosessen med å få et varemerke registrert er det mange ting som må være på plass. Vi anbefaler dere å engasjere en av våre dyktige varemerkeeksperter i denne prosessen. Profesjonell bistand vil f.eks. være spesielt viktig når det gjelder å sørge for at deres merke oppfyller lovens krav og ikke krenker noen andres rettigheter, og for å sørge for at varemerket er klassifisert på best mulig måte.

Ønsker dere bistand for å registrere deres varemerke? Ta kontakt med oss  på telefon: 21 00 90 00 eller på e-post: tm@oslopatent.no for å få et tilbud på våre tjenester.