Personvernerklæring Oslo Patentkontor

Dersom du søker patent eller design, gjelder egne regler for personopplysninger om oppfinnerne/ designerne. Vi ber deg å gjøre oppfinnerne/designerne kjent med disse reglene FØR vi innleverer en patent- eller designsøknad.

Behandlingsansvarlig

Daglig leder er på vegne av Oslo Patentkontor AS behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger om kontaktpersonene hos våre bedriftskunder:

  • Navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelt tiltaleform (f.eks. Dr.)

Om privatkunder lagrer vi:

  • Navn, adresse, telefonnummer, faksnummer, e-postadresse og eventuelt tiltaleform (f.eks. Dr.)
  • Vi lagrer dessuten din betalingshistorikk og dine betalingsbetingelser.

Om oppfinnere/designere lagrer vi:

  • Navn og adresse.

Vi vil som regel lagre de personopplysningene du avgir våre ansatte i forbindelse med ditt oppdrag. Gi oss derfor ikke mer informasjon enn vi trenger.

For brukere av vår kundeportal lagrer vi også brukernavn og passord. Passordet lagres kryptert. Våre ansatte kan endre passordet hvis du har glemt det, men kan ikke se hva gjeldende passord er.

Formål med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg. Dette betyr at vi vil kontakte deg hvor dette er nødvendig for å registrere og sikre dine immaterielle rettigheter, bl.a. informere/påminne om frister, oversende registreringsbevis eller gi råd og veiledning knyttet til den konkrete saken.

Ved innlevering av patent- eller designsøknad er vi forpliktet til å oppgi oppfinners/designers navn og adresse til patentmyndighetene i det land hvor det søkes beskyttelse.

Grunnlaget for behandlingen

Informasjon om navn, telefonnummer og e-postadresse benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b).

Der du har samtykket til det benytter vi også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt oppdrag via e-post eller telefon. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.

Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt våre ansatte i forbindelse med ditt oppdrag.

Vi bruker informasjonskapsler/cookies på våre nettsider for å gi deg som besøker siden best kundeopplevelse og service. Lov om elektronisk kommunikasjon krever at vi informerer våre besøkende om bruk av informasjonskapsler (cookies). Vi samler ingen informasjon som kan brukes til å identifisere brukerne av våre hjemmesider.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

Skal du føres opp som søker/innehaver av et patent, en design eller et varemerke?

Vi gjør oppmerksom på at ved innlevering av patent-, design- eller varemerkesøknad, er vi rettslig forpliktet til å oppgi ditt navn og din adresse til patentmyndighetene i landet hvor du søker beskyttelse. Patentmyndighetene offentliggjør disse opplysningene. Opplysningene kan deretter lett slås opp i myndighetenes online-registre. Dersom du ikke ønsker at ditt navn og din privatadresse skal føres opp i patentmyndighetenes registre, kan du overveie å innlevere søknaden i navnet til et selskap, i stedet for i ditt eget navn. For å hindre offentliggjøring må dette valget tas FØR innlevering av søknaden.

Er du oppfinner eller designer?

I forbindelse med innlevering av patent- eller designsøknad må vi, i tillegg til søkers navn og adresse, også oppgi oppfinners/designers navn og adresse til patentmyndighetene i det land hvor det søkes beskyttelse. Patentmyndighetene offentliggjør disse opplysningene. Opplysningene kan deretter lett slås opp i myndighetenes online-registre.

Hvis du ikke vil at din privatadresse skal føres opp i patentmyndighetenes registre, kan du overveie å oppgi en c/o-adresse. For å hindre offentliggjøring må dette valget tas FØR innlevering av søknaden.

I sammenheng med designsøknader er det i mange land mulig å oppnevne et selskap som designer, i stedet for å nevne enkeltpersoner. Dersom du ikke ønsker at ditt navn og din adresse skal føres opp i patentmyndighetenes registre, kan du overveie å oppnevne et selskap som designer i de land hvor det er tillatt. For å hindre offentliggjøring må dette valget tas FØR innlevering av søknaden.

Sletting av personopplysninger

Navn og adresse som er blitt opplyst til patentmyndighetene i et land, blir aldri slettet fra myndighetenes registre.

Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med ditt oppdrag lagres hos oss så lenge du har løpende oppdrag hos oss. Informasjonen vil bli slettet innen rimelig tid etter at oppdraget er fullført, reklamasjonsfristene er utløpt og krav i henhold til bokføringsforskrifter og lignede er utløpt.

Oppdrag om innlevering av patent-, design- eller varemerkesøknad regnes som fullført når

  • du gir oss ordre om å stanse arbeidet med saken (søknaden skal ikke innleveres allikevel),
  • du ber oss å overlate ansvaret for saken til tredjepart, eller
  • rettigheten er henlagt eller utløpt.

Patenter kan potensielt løpe i 20 år, design i 25 år og varemerker ubegrenset.

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.

Merk likevel at vi ikke vil slette sakens korrespondanse før saken er avsluttet.

Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll. Passord til vår brukerportal lagres kryptert.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser:

mail@oslopatent.no

Oslo Patentkontor AS
Boks 7007M
N-0306 Oslo