Våre tjenester

Oslo Patentkontor AS har over 100 års erfaring med rådgivning innen immaterielle rettigheter. Vi sørger for at våre klienter har en optimal strategi og et bevisst forhold til sine immaterielle verdier. Våre erfarne patentingeniører sikrer et patent som gir best mulig beskyttelse, og er i stand til å håndheve disse rettighetene ved behov.

Ønsker du bistand fra en av våre patentingeniører? Ta kontakt med oss  på telefon: 21 00 90 00 eller på e-post: mail@oslopatent.no for å få et tilbud på våre tjenester.

I tillegg til at vi bistår med utforming og innlevering av patentsøknader i Norge og internasjonalt, omfatter våre tjenester blant annet:

Utarbeidelse av IP strategi

For at våre klienter skal kunne oppnå størst mulig verdiskapning er vi opptatt av å utarbeide en optimal IP strategi. I samarbeid vil vi kontinuerlig finslipe denne strategien i takt med markedets utvikling.

Freedom to operate (FTO)

Vi har erfarne granskere og avanserte søkeverktøy som gjør oss i stand til å foreta grundige analyser for å kartlegge hvilke begrensninger som finnes i form av beskyttet teknologi.
Før det legges ned betydelige resurser i forskning, utvikling eller en omfattende markedkampanje er det viktig å avklare at man har nødvendig handlefrihet (freedom to operate).
Vi utfører også forundersøkelser (patenterbarhetsvurderinger) forut for innlevering av patentsøknader.

Patent Landscaping Report (PLR)

Vi skreddersyr overvåkning av relevante aktører og marked i inn- og utland, slik at våre klienter til enhver tid holdes oppdatert. Som grunnlag for strategisk planlegging utarbeider vi også Patent landscaping reports, disse gir et godt overblikk over patentsituasjonen innenfor en gitt teknologi eller et bestemt geografisk område.

Verdifastsettelse

I forbindelse med lisensiering eller salg av patenter utfører vi verdifastsettelse for at deres selskap skal være best mulig forberedt i en forhandlingssituasjon og på den måten kunne oppnå de beste resultatene.

Håndhevelse av patentrettigheter

Har dere først oppnådd patentbeskyttelse, er det avgjørende at disse håndheves. Våre dyktige medarbeidere har lang erfaring med å bistå i alle tvister og konflikter knyttet til rettighetsavklaring, både mellom parter og ovenfor forvaltningen. Våre advokater kan bistå i klageprosesser ovenfor Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR), Næringslivets Konkurranseutvalg og i domstolene. Basert på vår lange erfaring, som blant annet fagdommere i patentsaker, besitter vi kompetansen som skal til for å utføre inngrepvurderinger forut for søksmål.

Porteføljeforvaltning

Vi har kunnskap, erfaring og verktøy som gjør at deres rettigheter forvaltes på en best mulig måte. Ved å samle deres registrerte rettigheter hos oss, følger vi opp frister, og tar hånd om alt knyttet til rettighetene. Dette gjør vi for at dere skal slippe jobben selv. På den måten kan dere være trygge på at deres rettigheter bevares og holdes ved like på en skreddersydd måte tilpasset deres behov.

Validering

Vi har ekspertise innen validering av europeiske patent. Våre patentingeniører og -administratorer sørger for en god oversettelse og at tidsfrister overholdes.