Gode grunner til å patentere

Et patent innebærer mange fordeler. Her er syv av dem:

  • Et patent gir en enerett til kommersiell utnyttelse av en oppfinnelse
  • Et patent gir en enkelt dokumenterbar rett til oppfinnelsen (patentbrev)
  • Et patent kan selges, pantsettes og /eller lisensieres ut
  • Et patent er allment tilgjengelig i Patentstyrets register, og forundersøkelser andre foretar vil avdekke rettigheten.
  • Patentstyret vil på eget initiativ avslå søknader de finner å være i konflikt med rettigheten.
  • Et patent (eller en løpende søknad) kan benyttes som grunnlag for patentsøknader i utlandet.
  • Tatt i betraktning den granskning Patentstyret foretar forut for godkjennelse, gir et patent en høy grad av sikkerhet for at dere ikke vil krenke andres rettigheter.

Ønsker du bistand fra en av våre patentingeniører? Ta kontakt med oss  på telefon: 21 00 90 00 eller på e-post: mail@oslopatent.no for å få et tilbud på våre tjenester.