Patent

Gjennom 20 års kommersiell enerett til utnyttelsen av en teknisk nyvinning, utgjør en patentbeskyttelse et avgjørende fortrinn i et konkurranseutsatt marked. En patentportefølje er en materialisering av et firmas høye teknologiske ekspertise og kapasitet. Dette kan vise seg å være nyttig for å skaffe investorer, finne forretningspartnere samt til å øke selskapets markedsverdi.

Patentering er en komplisert affære, ikke minst på grunn av patentsystemets mange fallgruver, hvor et feiltrinn i verste fall kan medføre tap av rettigheter. Vi anbefaler dere å engasjere en av våre dyktige patentingeniører i denne prosessen.

Ønsker du bistand fra en av våre patentingeniører? Ta kontakt med oss  på telefon: 21 00 90 00 eller på e-post: mail@oslopatent.no for å få et tilbud på våre tjenester.