Historie

Oslo Patentkontor AS er et privat konsulentfirma som hjelper norske og internasjonale selskaper og privatpersoner med å registrere og verne sine immaterielle rettigheter.

Vi er et middels stort patentkontor, og etter mer enn hundre år i bransjen har vi meget god kompetanse, og ikke minst bred erfaring, med å sikre egnet beskyttelse både innenlands og utenlands innen nær sagt enhver industrigren.

Vi har et stort nettverk av utenlandske samarbeidspartnere og er representert i samtlige store norske og internasjonale fagorganisasjoner
Oslo Patentkontor har røtter tilbake til 1911 og er med dette et av landets eldste patentkontorer.

En viktig grunnstein ble nedlagt i 1927 da Alf B. Bryn forlot sin fars firma og startet for seg selv. Alf B. Bryn var en fargerik personlighet med interesser som spente fra fjellklatring og spenningsromaner til intellektuell eiendom. Bryn var ingeniør, men fikk sin filosofiske doktorgrad for en oppgave om oppfinnelseshøyde. Hans kommentarutgave til den norske patentloven fra 1910 utkom i 1938 og siteres fortsatt hyppig i rettssaker.

I dag er selskapet eid av de ansatte.