Koronavirus: frister overfor Patentstyret

13. mars kunngjorde Patentstyret at det i betraktning av koronavirusutbruddet vil være mulig å be om en forlengelse av enkelte frister.

De aktuelle fristene er slike som er blitt fastsatt av Patentstyret, slik som besvarelsesfrister. Det er fortsatt nødvendig å innlevere begjæringen om fristforlengelse før fristen utløper.

Frister som er lovfestet, slik som frister for å begjære prioritet, validere et Europapatent, betale avgifter osv., kan ikke forlenges.

I tilfelle en fristoversittelse fører til et rettighetstap, er det mulig å begjære såkalt oppreisning. I sin kunngjøring opplyste Patentstyret om at det i slike tilfeller vil være tilstrekkelig å innlevere en kort forklaring om at fristoversittelsen skyldtes Covid19. Patentstyret vil da innvilge oppreisning uten å prøve saken videre. Slike begjæringer må fortsatt innleveres innen de lovfestede fristene, som i de fleste tilfellene er den tidligste datoen av 2 måneder fra fristoversittelsen ble oppdaget og 12 måneder fra fristen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *