Piratkopiering og grensekontroll

Piratkopiering av beskyttede varemerker, design og patenter forekommer i stadig økende utstrekning. Bak denne virksomheten finner man ofte større nettverk som igjen står for en stor del av den økonomiske kriminalitet på verdensbasis. Det har den senere tid blitt fokusert på at profitt fra piratkopiering blant annet brukes til finansiering av annen kriminell virksomhet verden over.

Eksempler på piratkopierte produkter som krenker varemerke og også design er klær, sko og vesker som påføres et varemerke som tilhører en annen, og som ellers fremstår som en kopi av dennes ekte produkter hva angår fasong, farge, glidelås osv. Men det er ikke bare klær og vesker som kopieres. Også legemidler, reservedeler og til og med mat ser vi at i økende grad piratkopieres.

Piratkopiering er et problem for eieren av det varemerke, design eller patent som kopieres. Det har ofte blitt lagt ned betydelig arbeid i å utvikle produktet og den goodwillverdi som ligger i produktet og dets navn. Denne verdien forringes når det kommer falske produkter, ofte av en langt dårligere kvalitet enn de ekte produktene, i omløp.

Vi kan hjelpe med å få stanset innførselen av piratkopier i tollen.

Gjennom en midlertidig forføyning fra tingretten, kan Tollvesenet pålegges å stoppe mistenkte, falske varer som forsøkes importert til Norge. Slik grensekontroll kan også iverksettes ved søknad til Tollvesenet. Norge har et annet regelverk enn EU når det gjelder tollovervåkning og grensekontroll, og det har vist seg at det er mindre risikofylt å innføre store partier piratprodukter til Norge enn til de fleste EU-land. Dette gjør at Norge fungerer som transittland for piratprodukter som skal selges i EU, fordi grensekontrollen mellom Norge og EU-landet Sverige tradisjonelt ikke er særlig omfattende når det gjelder denne type produkter. En midlertidig forføyning som sikrer tollovervåknig bidrar i stor grad til å hindre dette.

Vi har flere års erfaring med å bistå klienter i forbindelse med tollovervåkning og med tiltak mot omsetning av piratprodukter.

Trenger du juridisk hjelp? Ta kontakt med oss  på telefon: 21 00 90 00 eller på e-post: tm@oslopatent.no for å få et tilbud på våre tjenester.