Opphavsrett

Den som har skapt et åndsverk, vil ha rettigheter til dette gjennom åndsverkloven. Denne rettigheten kalles opphavsrett eller «copyright».

Den som har enerett etter åndsverklovens regler, vil kunne stanse andre fra å bruke dennes åndsverk i næringsvirksomhet. Hvor langt eneretten strekker seg, vil være avhengig av hvor originalt og nyskapende verket er.

Har du et åndsverk som du mener noen krenker, eller ønsker du å vite mer om dine rettigheter? Våre advokater vurderer den foreliggende enerett i henhold til åndsverkloven og andre mulige lovregler. Videre vil vi kunne bistå i konflikter knyttet til utnyttelse av åndsverket, og vi kan gi strategisk rådgiving i hvordan dette kan vernes på best mulig måte.

Trenger du juridisk bistand i forbindelse med opphavsrettslige spørsmål og avklaringer? Ta kontakt med oss  på telefon: 21 00 90 00 eller på e-post: tm@oslopatent.no for å få et tilbud på våre tjenester.