Markedsføringsrett

Ved siden av det vern som oppnås ved patentering eller registrering av varemerke eller design, kan ulike tilfeller av etterlikning på visse vilkår stanses med henvisning til markedsføringslovens bestemmelser.

I næringsvirksomhet må det ikke foretas handlinger som strider mot god forretningsskikk næringsdrivende imellom, eller som for øvrig strider mot god markedsføringsskikk. Markedsføringslovgivningen forbyr med andre ord illojal konkurranse og gir blant annet beskyttelse mot å anvende etterliknede kjennetegn, produkter m.m. på en måte som må anses som en urimelig utnyttelse av en annens innsats.

Slik bruk må som hovedregel medføre fare for forveksling, men trenger ikke å fanges opp av alminnelige patent-, varemerke- eller opphavsrettslige regler.

Markedsføringslovgivningen brukes ofte som et supplement innen immaterialretten, og den kan brukes både dersom man har registrerte rettigheter, og dersom man ikke har det.

Ved urettmessig bruk i henhold til markedsføringsloven, vil våre advokater kunne hjelpe med å føre saken overfor den krenkende part, og om nødvendig bringe saken inn for Næringslivets konkurranseutvalg eller domstolene.

Trenger du juridisk bistand i forbindelse med markedsføringsrettslige spørsmål og avklaringer? Ta kontakt med oss  på telefon: 21 00 90 00 eller på e-post: tm@oslopatent.no for å få et tilbud på våre tjenester.