Domenerett

Vi lever i en digital verden der de fleste opplever internett som en essensiell platform for markedsføring. Et domene er en adresse på internett, et lett gjenkjennelig navn som representerer den tallkoden som i realiteten viser til det aktuelle nettsted. Et domene kan bestå av bokstavene a -å, tall fra 0-9 samt bindestrek (-). En registrering av et domenenavn utelukker at andre får registrert et identisk domenenavn så lenge registreringen opprettholdes, men den gir ikke noe vern utover dette, og vi anbefaler derfor å registrere eventuelle forretningskjennetegn også som varemerker.

For å kunne registrere et .no-domene, må søker være registrert i Enhetsregisteret eller ha norsk personnummer. Alle søknader om domenenavn må sendes inn via en registrar til Norid, som er registreringsmyndigheten for .no-domenet. Ved inngivelse av en søknad plikter søker å forsikre seg om at registreringen av domenenavnet ikke er i strid med norsk lov eller tredjeparts rettigheter. For å unngå at ditt domenenavn krenker andres rettigheter, kan vi bistå med forhåndsundersøkelser og vurderinger.

Stadig flere opplever at deres varemerkerettigheter misbrukes i domenenavn, enten for salg av falske varer, eller ved at allerede eksisterende varemerker på andre måter utnyttes. Dersom det oppstår fare for forveksling hos besøkende, kan det få alvorlige konsekvenser for varemerkehavere.

Konflikter tilknyttet domenenavnsregistreringer under .no-domenet behandles i utgangspunktet av Domeneklagenemnda. Vi bistår med å utarbeide klager i denne forbindelse, og kan om nødvendig også bringe saken inn for domstolene. Våre advokater har lang erfaring med domenekonflikter, og vi tilbyr bistand bistand i Norge i alle spørsmål knyttet til domenenavn. Vårt store internasjonale nettverk gjør at vi også kan formidle kontakt utenfor Norge i domenekonflikter utenlands.

Trenger du juridisk hjelp med domenenavnerett? Ta kontakt med oss  på telefon: 21 00 90 00 eller på e-post: tm@oslopatent.no for å få et tilbud på våre tjenester.