Juridisk

Immaterielle rettigheter blir stadig viktigere. Derfor blir det også mer og mer avgjørende for bedrifter å ha strategier for å sikre og beskytte disse rettighetene. En stor del av det å ha en enerett er å følge opp og håndheve den. Våre juridiske eksperter har bred erfaring med å yte juridisk bistand innen design-, patent- og varemerkerett, samt tilgrensende områder som rettigheter til foretaksnavn, domenenavn, opphavsrett, samt markedsføringsrett.

Urettmessig bruk av andres immaterielle rettigheter, som f.eks. varemerke, patent eller design, utgjør en krenkelse. Dersom partene i en slik konflikt ikke kommer til enighet, må rettighetshaver vurdere å ta rettslige skritt som f.eks. administrativ overprøvning og søksmål.

Vår juridiske avdeling består av jurister med lang erfaring som tilbyr juridisk bistand, både for det tilfellet at du opplever at dine rettigheter krenkes, og der du beskyldes for å krenke andres rettigheter. Vi bistår med rådgivning, vurderinger og generelle juridisk bistand. Ved å få juridisk bistand tidlig i konflikten vil man i mange tilfeller også redusere kostnadene, sammenlignet med de tilfellene der bistand først blir innhentet på et senere tidspunkt.

Våre jurister jobber også tett med våre patentingeniører, og vi kan dermed tilby helt unik juridisk bistand med stor innsikt innenfor alle tekniske felt og industrier. Dette skiller oss klart fra de mer tradisjonelle advokatfirmaene.  Gjennom vårt nettverk i inn- og utland vil vi også kunne formidle kontakt med annen juridisk ekspertise både innenfor og utenfor de ovennevnte rettsområder.

Våre tjenester omfatter:

  • Utarbeidelse av IP strategi
  • Juridisk bistand til nasjonale og internasjonale klienter med å sikre og håndheve immaterielle rettigheter
  • Lisensiering
  • Forhandlinger
  • Forhåndsvurderinger
  • Rådgivning
  • Føring av saker for diverse klageorgan, som KFIR, Domeneklagenemnda og Næringslivets Konkurranseutvalg
  • Føring av saker for domstolene

Trenger du juridisk hjelp? Ta kontakt med oss  på telefon: 21 00 90 00 eller på e-post: tm@oslopatent.no for å få et tilbud på våre tjenester.