Våre tjenester

Oslo Patentkontor AS har over 100 års erfaring med rådgivning innen immaterielle rettigheter. Vi sørger for at våre klienter har en optimal strategi og et bevisst forhold til sine immaterielle verdier. Våre erfarne designrådgivere sikrer en design som gir best mulig beskyttelse, og er i stand til å håndheve disse rettighetene ved behov.

Ønsker du bistand fra en av våre rådgivere? Ta kontakt med oss  på telefon: 21 00 90 00 eller på e-post: mail@oslopatent.no for å få et tilbud på våre tjenester.

I tillegg til at vi bistår med utforming og innlevering av designsøknader i Norge og internasjonalt, omfatter våre tjenester blant annet:

  • Utarbeidelse av IP-strategi
  • Forundersøkelser
  • Lisensiering og salg av designrettigheter
  • Håndhevelse av designrettigheter
  • Fornyelse av designrettigheter
  • Overvåkning
  • Porteføljeforvaltning