Design

Det er ingen tvil om at et produkts utseende er utslagsgivende hos forbrukeren. Er designet godt, kan det være lurt å beskytte dette for å hindre andre i å benytte seg av designet uten tillatelse.

Vi tilbyr strategisk bistand der vi sammen velger hvilke design som kan, og bør, registreres. I søknadsprosessen bistår og hjelper vi med å få ditt design eller ornamentet registrert i inn- og utland.

Vi hjelper også med argumentasjon mot Patentstyret, og saker for Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR), og i domstolene om nødvendig.

Vi gir råd dersom det skal gjøres endringer i saken etter registrering.

Ønsker du bistand for å registrere ditt design? Ta kontakt med oss på telefon: 21 00 90 00 eller på e-post: mail@oslopatent.no for å få et tilbud på våre tjenester.