Trond Gustad

Fagområde:
Behandler saker innen biokjemi & bioteknologi, spesielt proteinrelatert biokjemi, genteknologi, farmasøytisk kjemi, så vel som designsaker.

Medlemskap:
FONIP
FICPI
NPF
UNION
AIPPI
NIR
Norsk Biokjemisk Selskap

Språk:
Norsk, engelsk, tysk, (fransk)

Linkedin

Erfaring:

Oslo Patentkontor AS 1985 - d.d.
Formann i Norske Patentingeniørers Forening 2000 - 2003
Kreftforskningsassistent ved Det Norske Radiumhospital

Utdannelse:

Cand. Real. biokjemi - Universitetet i Oslo, 1984