Tone Hege Pedersen

Tone Hege Pedersen

Medlemskap:
NAIPA (Norwegian Association of IP Administrators)

Språk:
Norsk, engelsk, (tysk)

Linkedin

Erfaring:

Oslo Patentkontor AS 2016 - d.d.
Zacco Norway AS, Varemerkeavdelingen, Administrativ sekretær 1981 - 2016
Bull & Co., Sekretær 1979 - 1981