Sarah Wennberg Svendsen

Sarah Wennberg Svendsen

Fagområde:
Rådgivning og konflikthåndtering angående varemerker, foretaksnavn og domenenavn, samt immaterielle rettigheter generelt. Beskyttelse og håndheving av varemerkerettigheter.

Verv:
Nemndsmedlem i Domeneklagenemnda (2010-)

Medlemskap:
Den Norske Advokatforening
NIR

Språk:
Norsk, engelsk, (kjennskap til tysk)

Erfaring:

Juridisk seniorrådgiver i Patentstyret, 2005-2019
Advokatfullmektig Wiersholm, 2004-2005

Utdannelse:

Advokatbevilling, 2021
Master of Law (LLM), Durham University, England, 2004
Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo, 2003