Rita Sandnes

Fagområde:
Behandler varemerkesøknader i Norge og utlandet, samt bistår i spørsmål og konflikter som gjelder immaterielle rettigheter generelt.

Medlemskap:
AIPPI
NIR

Språk:
Norsk, engelsk, tysk, fransk, (tyrkisk)

Linkedin

Erfaring:

Oslo Patentkontor AS 1984 - d.d.

Utdannelse:

Tyrkisk grunnfag, Universitetet i Oslo, 2002
Handelshøyskolen BI, Bedriftsøkonimistudiet, 1988