Øyvind Smedseng

Fagområde:
Behandler saker innen elektronikk, seismikk og logging.

Medlemskap:
FONIP
FICPI
UNION
AIPPI
NIR
Tekna

Språk:
Norsk, engelsk (tysk), (fransk)

Linkedin

Erfaring:

Oslo Patentkontor AS 1999 - d.d.
Patentstyret, Teknisk saksbehandler og Seksjonssjef 1984 - 1998

Utdannelse:

Cand. real. (geologi, anvendt geofysikk), Universitetet i Oslo, 1983