Mette Engen Hansen

Mette Engen Hansen

Fagområde:
Årsavgifter i Norge og utland, samt overdragelse, navneendring og andre endringer i patenter i Norge og utland.

Medlemskap:
NAIPA (Norwegian Association of IP Administrators)

Språk:
Norsk, engelsk

Linkedin

Erfaring:

Oslo Patentkontor AS 2013 - d.d.
Zacco Norway AS, Varemerkeassistent 2001 - 2012
Patentstyret, Sekretær 1981 - 2001