Martha N. Borge

Advokatfullmektig MNA

+47 21 00 90 14

Martha N. Borge

Advokatfullmektig MNA

Fagområde:
Behandler varemerkesøknader i Norge og utlandet, bistår i spørsmål og konflikter som gjelder alle immaterielle rettigheter, blant annet knyttet til beskyttelse, håndheving og registrering, og prosederer rettssaker.

Medlemskap:
Medlem i Den Norske Advokatforening
NIR
AIPPI
Norsk forening for opphavsrett
FONIP

Språk:
Norsk, engelsk, (fransk)

Linkedin

Erfaring:

Advokatfullmektig, Oslo Patentkontor AS 2017 - d.d.
Studentmedarbeider, Oslo Patentkontor AS 2016-2017

Utdanning:

Mastergrad i rettsvitenskap, masteroppgave med tittelen "Stedsangivelser som varemerker", Universitetet i Oslo, 2017