Henrik Juel Pettersen

Fagområde:
Behandler varemerkesøknader i Norge og utlandet, bistår i spørsmål og konflikter som gjelder alle immaterielle rettigheter, blant annet knyttet til beskyttelse, håndheving og registrering, og prosederer rettssaker.

Medlemskap:
Den Norske Advokatforening
NIR
FONIP
FICPI
AIPPI

Språk:
Norsk, engelsk

Linkedin

Erfaring:

Oslo Patentkontor 1993 - d.d.
Patentstyret, Juridisk saksbehandler 1990 - 1993

Utdannelse:

Advokatbevilling, 1997
Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo, 1990