Helene Gjessing

Fagområde:
Innlevering av varemerkesøknader i Norge og i utlandet, samt fornyelser.

Medlemskap:
NAIPA (Norwegian Association of IP Administrators)

Språk:
Norsk, engelsk

Linkedin

Erfaring:

Oslo Patentkontor AS 2003 - d.d.

Utdannelse:

Fagoversetter i Engelsk, Høgskolen i Agder, 1997
Utveksling ved California Lutheran University, USA, 1996
Engelsk grunnfag, Østfold Distriktshøyskole, 1994