Heidi Eidsaa

Fagområde:
Registreringsendringer og fornyelser i utlandet.

Medlemskap:
NAIPA (Norwegian Association of IP Administrators)

Språk:
Norsk, engelsk

Linkedin

Erfaring:

Oslo Patentkontor AS 1986 - d.d.