Gunn-Tove Bjerke Selmer

Gunn-Tove Bjerke-Selmer

Fagområde:
Designsøknader i inn- og utland, samt fornyelse av designregistreringer i inn- og utland.

Medlemskap:
NAIPA (Norwegian Association of IP Administrators)

Språk:
Norsk, engelsk

Linkedin

Erfaring:

Oslo Patentkontor 1999 - d.d.